Bildarkiv

 • Avslutningsmöte för Fiskalåret 2017-2018

  I samband med vårat avslutningsmöte för Fiskalåret 2017-2018 valdes vår nya president Anders Ibohm för nästa år, ses här glatt tillsammans med avgående president Curt Gustafsson. Det skålades som traditionellt är med champange.

 • Bidrag till Skälby 4H gård

  Under Skälbydagen med Lions 100-Års firande, delade de båda Kalmarklubbarna ut 30.000 kronor till 4 H gården. Tina Burwall tackade för gåvan och informerade om att bidraget bland annat skall användas till inköp av en ny häst. Lions presidenterna överräckte bidraget.

 • Lions 100-Års firande

  Under Skälbydagen med Lions 100-Års firande, uppvaktade Kalmar kommun de båda Lionsklubbarna och tackade för det mångåriga arbete de gör för de gamla och sjuka pÅ Kalmar kommuns Träffpunkter. Kaffebjudningar med sång och musik samt att ta ut de gamla i rullstol på promenader. Lions presidenterna Mats-Åke Tunelid och Curt Gustafsson tog emot blomsterkvasten.

 • Lions Melwin Jones Fellowship

  I samband med månadsmötet den 18 april 2017 passade Lions avgående president Monica Mårdh på att utdela Lions Melwin Jones Fellowship till den mångårige Llionsmedlemmen Kjell Nyrén. Detta fÖr hans mycket förtjänstfulla arbete inom klubben och framför allt med logdanserna på Skälby Loge i Kalmar. Ett stort grattis.

 • Avslutningsfest

  I samband med vår avslutningsfest den 13 juni 2017 för året blev vår klubbmästare Bertil Jonsson förärade med Melvin Jones för utmärkt arbete inom klubben.

 • Presidentskifte

  Presidentskifte vid vår avslutningsfest. Avgående president Monica Mårdh lämnar över klubba och present till den nya, Curt Gustafsson.